Oddziaływanie na klienta w sklepach

Polityka oddziaływania i wpływania na decyzje klientów zarówno prowadzona na terenie super czy też hipermarketów jest bardzo wszechstronna. Zgodnie z zasadą „duży może więcej” jest ona bardzo globalna i starannie przygotowana.

Cel samym w sobie jest jednakże zawsze jeden i ten sam cel. Jest nim wygenerowanie jak największych zysków, możliwych do uzyskania dzięki pozyskaniu jak największej liczby klientów oraz zwiększaniu ich tak zwanego koszyka zakupowego, a co za tym idzie pozyskiwaniu przez sklep jak największej ilości pieniędzy wynikających z obrotu towarowo-pieniężnego.

Klienci muszą sobie jednakże zdawać sprawę, że zarówno muzyka, zapach jak i ustawienie towarów w tego rodzaju sklepach nie jest przypadkowe. Ma na celu oddziaływanie zarówno wzrokowe, słuchowe, węchowe jak i podprogowe na każdego z nich.

Jak już wcześniej wspomniano są to działania mające za zadanie wywoływanie pozytywnych wrażeń wśród klientów, a co za tym idzie generowanie większych zysków przez takowe sklepy.